Algemene voorwaarden

Fotosessie en betaling

Het bedrag van de fotosessie wordt ten laatste op de dag van de shoot zelf betaald. Er is geen bancontact aanwezig.

Eigendom / autersrecht en gebruik van de foto’s

‘Annemie Nijs Fotografie’ gebruikt enkel foto’s uit de shoot voor eigen Facebook/blog/website/… Wens je dit niet, dan kan dit voorafgaandelijk besproken worden en kan er een uitzondering worden gemaakt. Indien niet aangehaald door de klant, gaat de klant akkoord met bovenstaande.
In de prijs van de fotosessie zijn een aantal beelden in digitale vorm inbegrepen. Deze foto’s worden afgeleverd in hoge resolutie met en zonder logo.
De foto’s voorzien van logo dienen door de klant gebruikt te worden op een persoonlijke website of social media, enz.
De foto’s zonder logo zijn enkel voor eigen reproductie en mogen op geen enkele wijze gepubliceerd worden, ook niet op een eventuele eigen website, social media, drukwerk voor commerciële doeleinden of non-profitorganisaties, enz. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotografe. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen (of op andere wijze te verspreiden) in een andere bewerking dan deze zoals aangeleverd door ‘Annemie Nijs Fotografie’.

Het auteursrecht van de foto’s is ten allen tijde van ‘Annemie Nijs Fotografie’.

 


GDPR

Persoonsgegevens die wij verwerken

Annemie Nijs Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers, tenzij u ze aan mij verschaft via het contactformulier.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren enkel de gegevens zolang dat nodig is, dwz: gegevens in onze boekhouding, dienen wij in opdracht van de fiscus te bewaren, zolang dit voor hun nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Annemie Nijs Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alléén als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u –of- om te voldoen aan een wettelijke/fiscale verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Annemie Nijs Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Annemie Nijs Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Annemie Nijs Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.